firmie

Firma DEMCAD powstała w 2020 roku i realizuje kompleksowo zadania z branży elektroenergetycznej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i teletechnicznej. Nasze usługi obejmują tworzenie dokumentacji projektowych, nadzory budowlane, odbiory instalacji elektrycznych, doradztwo techniczne, sporządzanie kosztorysów i przedmiarów oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych. Oferujemy indywidualne podejście oraz gwarantujemy profesjonalne wykonanie usługi przy zachowaniu wymogów formalno-prawnych dla zamierzonego procesu budowlanego. Nasza kadra posiada potrzebne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz wymagane kwalifikacje SEP "E" i "D" powyżej 1kV wraz z pomiarami.

Realizacje

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 200 inwestycji projektowych. Wśród nich możemy wymienić między innymi:

 • Projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla inwestycji, pn. "Budynek usługowy o funkcjach: handlowej, gastronomicznej, biurowej i apartamentach na wynajem wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy al. Zwycięstwa w Gdyni";
 • Projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla inwestycji, pn. "Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podzienym przy al. Jana Pawła IIw Starogardzie Gdańskim";
 • Projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla inwestycji, pn. "Budowa centrum usług publicznych w gminie Łubianka wraz z zagospodarowaniem";
 • Projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla inwestycji, pn. "​Budowa budynku apartamentowego (zakwaterowania turystycznego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach";
 • Projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla inwestycji, pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Danusi w Starogardzie Gdańskim";
 • Projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz SWTiORB dla inwestycji, pn. "Budynek usługowy, handlowo-biurowy przy ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim";
 • Projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla inwestycji, pn. "Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim";
 • Projekt instalacji elektrycznej, wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz SWTiORB dla inwestycji, pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbdną infrastrukturą na działce nr 490/11 w Strzelnie";
 • Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz SWTiORB dla inwestycji, pn. "Rozbudowa budynku przemysłowego nr 69 z zapleczem szatniowym o warsztat napraw narzędzi, magazyn schody wiatę oraz przedsionki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w Bydgoszczy";
 • Projekt adaptacji i przystosowania istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz SWTiORB w zakresie przebudowy z dobudową fragmentu przyziemia w budynku 2B w szpitalu w Zdrojach dla potrzeb rezonansu magnetycznego;
 • Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku komisariatu policji w lokalizacji Gaswerkstrasse 10 07545 Gera w Niemczech;
 • Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla inwestycji, pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego przy ulicy Mickiewicza 34 w Szczecinie;"
 • Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla inwestycji, pn. "Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przy ul. Ametystowej w Szczecinie;
 • Projekt instalacji elektrycznej dla budowy budynku mieszkalnego wolnostojącego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dobra;
 • Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla inwestycji, pn. "Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania internatu ze stołówką na budynek biurowy", Trzcińsko-Zdrój;
 • Projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji, pn. "Przebudowana i rozbudowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznik", Lubieniewice;
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla rozbudowy budynku przemysłowego wraz z zapleczem szatniowym o warsztat napraw narzędzi, magazyn, schody, wiatę i przedsionki, Bydgoszcz;
 • Projekt instalacji oświetlenia dla inwestycji, pn. "Rewitalizacja nabrzeża jeziora Zamkowego - I etap", Wałcz;
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz klatki schodowej w kamienicy, Szczecin;
 • Projekt instalacji elektrycznych dla lokalu usługowo-handlowego, Gdańsk;
 • Projekt instalacji teletechnicznych dla inwestycji, pn. "Remont i przebudowa budynku biurowo-magazynowego", Bydgoszcz;
 • Projekt przebudowy linii kablowych nN należących do operatora energetycznego ENERGA-Operator, Ostróda;
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji wielobudynkowego ośrodka wczasowego, Łeba;
 • Projekt  instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Onufryjewo;
 • Projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji budowy zaplecza sprzętowego - hala magazynowa, trzy kontenery biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Szczecin;
 • Projekt instalacji elektrycznych dla przebudowy fragmentu mieszkania na III piętrze - wydzielenie z kuchni pomieszczenia łazienki w budynku mieszkalnym, Szczecin;
 • Projekt instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz systemu sygnalizacji pożaru dla inwestycji, pn. "Wydzielenie stanowisk pracy powiązanych funkcjonalnie z obsługą hali", Szczecin;
 • Opracowanie raportu oraz projekt zamienny instalacji CCTV dla inwestycji BAHRAIN New Exhibition and Convention Centre;
 • Projekt instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, Szczecin;
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji, pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z garażem podziemny, infrastrukturą towarzyszącą w tym parkingami oraz wewnętrzną drogą dojazdową", Starogard Gdański.
 • Projekt instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, Żary.
 • Projekt zasilania hali magazynowej, Szczecin;
 • Projekty instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ~500kWp;

O nas

Skład naszego zespołu stanowią uprawnieni projektanci instalacji elektroenergetycznych:

mgr inż. Ernest Ignatowicz

Współzałożyciel firmy Demcad Sp. z o.o.. Absolwent kierunków elektrotechnika oraz automatyka i robotyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Od początku ścieżki zawodowej związany z projektowaniem instalacji elektrycznych co przekłada się na bogate i szerokie portfolio projektów budowalnych i wykonawczych. Specjalista z prawa budowlanego, obiektów użyteczności publicznej (galerie handlowe, hale wielofunkcyjne, opery czy budynki szpitalne) oraz budownictwa jedno i wielorodzinnego. Budownictwo stało się jego pasją co może potwierdzić licznymi szkoleniami i kursami potwierdzonymi certyfikatami. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiada świadectwa kwalifikacyjne  SEP "E" oraz "D" wraz z pomiarami, powyżej 1 kV.

email: e.ignatowicz@demcad.pl
tel: +48 781-307-300

mgr inż. Maciej Polak

Współzałożyciel firmy Demcad Sp. z o.o.. Absolwent kierunku elektrotechnika na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania kierowania robót budowlanych oraz wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego 2-go stopnia. Lata konsekwentnej pracy i szerokiego zakresu przełożyła się na bogate doświadczenie zawodowe w kwestii zarówno instalacji elektrycznych jak i instalacji specjalistycznych takich jak: KD, SSWIN, SAP, RCP czy BMS. Współpraca z większością renomowanych firm na rynku pozwoliła na uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach co przełożyło się na znajomość nowoczesnych rozwiązań w budownictwie oraz poznaniu możliwości technicznych produktów. Z sukcesem realizuje liczne projekty budowlane i wykonawcze z zakresu budownictwa kubaturowego wysokospecjalistycznego. Specjalista budownictwa przemysłowego (hale o różnym zastosowaniu, elektrociepłownie itp.) i oświetlenia.

email: m.polak@demcad.pl
tel: +48 502-441-568